alt

Управління реєстрації місця проживання

Навігація

 • Загальна інформація
 • Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, перебування
 • Реєстрація місця проживання новонародженої дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану
 • Реєстрація місця проживання новонародженої дитини через органи соціального захисту населення
 • Реквізити для оплати
 • Зразок заяви про повернення адміністративного збору
 • Перелік та вартість адміністративних послуг
 • Перелік суб'єктів, які можуть самостійно формувати довідки про реєстрацію місця проживання та про склад сім'ї

Загальна інформація

 • - Забезпечує створення, удосконалення, розвиток, супроводження, підтримку функціонування Реєстру територіальної громади міста Харкова, а також здійснює його формування та ведення
 • - Проводить реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах міста Харкова
 • - Забезпечує передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до Єдиного державного демографічного реєстру
 • - Здійснює координацію та методичне керівництво діяльністю його структурних підрозділів
 • - Здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за додержанням законодавства його структурними підрозділами у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб
 • - Збирає, аналізує і зводить статистичну інформацію у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб
 • - Розглядає скарги на рішення посадових осіб його структурних підрозділів та ініціює питання щодо скасування зазначених рішень, якщо вони були прийняті з порушенням чинного законодавства
 • - Здійснює прийом громадян з питань віднесених до компетенції Управління, розглядає їх звернення
 • - Забезпечує та організовує належну підготовку відповідей на запити та листи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції Управління
 • - Забезпечує належне зберігання печаток і штампів, які одержані співробітниками Управління для виконання покладених завдань у сфері службової діяльності
 • - Забезпечує дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог законодавства про працю
 • - Забезпечує належне ведення діловодства, збереження документації Управління
 • - Забезпечує дотримання співробітниками Управління належного рівня виконавської дисципліни та термінів виконання конкретних завдань
 • - Вивчає позитивний досвід роботи у сфері, що належить до компетенції Управління, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд директору Департаменту
 • - Готує проекти рішень Харківської міської ради, розпоряджень Харківського міського голови з питань віднесених до компетенції Управління
 • - Готує матеріали для розміщення їх у засобах масової інформації щодо стану формування та ведення Реєстру територіальної громади міста Харкова, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, передачі інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру
 • - Інформує директора Департаменту про стан виконання Управлінням завдань з питань віднесених до компетенції Управління
 • - Виконує рішення сесій Харківської міської ради, розпорядження Харківського міського голови, накази та доручення директора Департаменту
 • - Здійснює інші функції, спрямовані на реалізацію мети та безпосереднє виконання покладених на Управління завдань, виконання рішень сесій Харківської міської ради, розпоряджень міського голови, наказів та доручень заступників міського голови, доручень директора Департаменту тощо

Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, перебування

Для реєстрації місця проживання/перебування особа або її представник подає:

 • - Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання:
  • - Заява про реєстрацію місця проживання (додаток 6)
  • - Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини (додаток 7)
  • - Заява про реєстрацію місця перебування (додаток 8)
 • - Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні)
 • - Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
 • - Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу)
 • - Документи, що підтверджують:
  • - Право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи
  • - У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників)
  • - Право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах)
 • - Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)
 • - Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання). У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
  • - Документ, що посвідчує особу представника
  • - Документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами)
 • - Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників
 • - У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)
 • - Реєстрація місця перебування осіб, що звернулися за захистом в Україні із заявою за формою згідно з додатком 8 (заява про реєстрацію місця перебування), здійснюється на визначений законом строк на підставі вищевказаного переліку документів, крім квитанції про сплату адміністративного збору

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

 • - Заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 (далі – Правила) (заява про зняття з реєстрації місця проживання)
 • - Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
 • - Свідоцтво про смерть
 • - Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку
 • - Інші документи, які свідчать про припинення:
  • - Підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні)
  • - Підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту)
  • - Підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів)

Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

Разом із заявою особа подає:

 • - Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження
 • - Квитанцію про сплату адміністративного збору
 • - Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • - Документ, що посвідчує особу представника
 • - Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами)

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану

Вичерпний перелік документів необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану:

 • - Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини (додаток 7 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207)
 • - Свідоцтво про народження
 • - Квитанція про сплату адміністративного збору
 • - Документ, що посвідчує особу законного представника

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини через органи соціального захисту населення

Вичерпний перелік документів необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини через органи соціального захисту населення:

 • - Дані про новонароджену дитину (додаток 12 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207)
 • - Квитанція про сплату адміністративного збору

Реквізити для оплати

Отримувач

 • ГУК Харківська обл.
 • МТГ Харкiв
 • 22012500

Код отримувача (ЄДРПОУ)

37874947

Банк отримувача

Казначейство України (ЕАП)

Номер рахунку

UA888999980334139879000020649

Код класифікації доходів бюджету

22012500

Найменування

Плата за надання інших адміністративних послуг - за реєстрацію місця проживання

Зразок заяви про повернення адміністративного збору

Завантажити документ

Перелік та вартість адміністративних послуг

Реєстрація місця проживання/перебування

Розмір плати за надання адміністративної послуги:
 • - 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, у разі звернення особи протягом встановленого строку
 • - 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати, у разі звернення особи з порушенням встановленого законодавством строку

Зняття з реєстрації місця проживання

Розмір плати за надання адміністративної послуги:
 • - 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, у разі звернення особи протягом встановленого строку
 • - 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати, у разі звернення особи з порушенням встановленого законодавством строку

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану

Розмір плати за надання адміністративної послуги:
 • - 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, у разі звернення особи протягом встановленого строку
 • - 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати, у разі звернення особи з порушенням встановленого законодавством строку

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини через органи соціального захисту населення

Розмір плати за надання адміністративної послуги:
 • - 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, у разі звернення особи протягом встановленого строку
 • - 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати, у разі звернення особи з порушенням встановленого законодавством строку

Отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова

Розмір плати за надання адміністративної послуги — безоплатно

Отримання власником/співвласниками/наймачем житла інформації з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб, зареєстрованих за адресою відповідного житла

Розмір плати за надання адміністративної послуги — безоплатно

Внесення змін до інформації про особу, що міститься в Реєстрі територіальної громади міста Харкова

Розмір плати за надання адміністративної послуги — безоплатно

Внесення інформації про особу до Реєстру територіальної громади міста Харкова

Розмір плати за надання адміністративної послуги — безоплатно

Перелік суб'єктів, які можуть самостійно формувати довідки про реєстрацію місця проживання та про склад сім'ї

Завантажити документ