alt

Управління державної реєстрації прав на нерухоме майно

Навігація

 • Загальна інформація
 • Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно
 • Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно
 • Внесення запису про скасування державної реєстрації прав
 • Надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
 • Реквізити для оплати
 • Зразок заяви про повернення адміністративного збору

Загальна інформація

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, необхідні наступні документи

 • - Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
 • - Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору ( або документ, що підтверджує звільнення від сплати збору)
 • - Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків
 • - У разі подання заяви уповноваженою особою, така особа пред’являє документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи
 • - Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно
 • - Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна ( у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта)

Розмір плати адміністративного збору

 • - У строк 5 робочих днів - 230 грн.
 • - У строк 2 робочих дня - 2270 грн.
 • - У строк 1 робочий день - 4540 грн.
 • - У строк 2 години - 11350 грн.

Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно можна здійснити у строки

 • - 5 робочих днів
 • - 2 робочих дні
 • - 1 робочий день
 • - 2 години з моменту прийняття заяви

Режим роботи

 • - ПН, СР: 9:00 — 18:00
 • - ВТ, ЧТ: 9:00 — 20:00
 • - ПТ: 9:00 — 16:45
 • - СБ: 8:00 — 15:45

Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно

Для реєстрації обтяження речового права, необхідні наступні документи

 • - Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права)
 • - Документ, що посвідчує особу заявник ( уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - Документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника
 • - Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору
 • - Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно, а саме:
  • - Cудове рішення щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили
  • - Рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно
  • - Визначеного законодавцем документа, на якому нотаріусом вчинено запис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна
  • - Рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду
  • - Договору, укладеного в порядку, визначеному законом , яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката
  • - Закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном
  • - Інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом

Розмір плати адміністративного збору

110 грн.

Строк надання послуги

1 робочий день.

Прийом документів здійснюється:

 • - ПН, СР: 9:00 — 17:00
 • - ВТ, ЧТ: 9:00 — 19:00
 • - ПТ: 9:00 — 15:45

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

Для державної реєстрації іншого речового права на нерухоме майно, необхідні наступні документи

 • - Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права)
 • - Документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи
 • - Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно
 • - Оригінал документів, що підтверджують факт настання або ненастання події, у зв’язку з якою набуваються речові права на нерухоме майно (за наявності)
 • - Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору

Розмір плати адміністративного збору

 • - У строк 5 робочих днів - 110 грн.
 • - У строк 2 робочих дня - 1140 грн.
 • - У строк 1 робочий день - 2270 грн.
 • - У строк 2 години - 5680 грн.

Державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, можна отримати у строки

 • - 5 робочих днів
 • - 2 робочих дні
 • - 1 робочий день
 • - 2 години з моменту прийняття заяви

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

Для внесення запису про скасування державної реєстрації прав, необхідні наступні документи

 • - Заява про скасування державної реєстрації прав та їх обтяжень
 • - Документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - Документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника
 • - Cкасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення
 • - Визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав
 • - Скасування на підставі судового рішення державної реєстрації прав

Послуга надається безоплатно

Строк надання послуги

Реєстраційні дії здійснюються в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

Надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Для отримання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, необхідні наступні документи

 • - Заява про надання інформації з державного реєстру речового права на нерухоме майно
 • - Документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - Документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника
 • - Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом

Розмір плати адміністративного збору

60 грн.

У разі обрання особою варіанта отримання інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження адміністративний збір справляється в установленому законом розмірі з розрахунку за кожні 25 сторінок інформації.

Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

У разі визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, зміни правонабувача речового права, похідного від права власності, строку дії такого речового права, а також зміни обтяжувача, особи, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав, чи зміни умов обтяження проводиться державна реєстрація таких змін, при цьому дата та час державної реєстрації речових прав, обтяжень речових прав залишаються незмінними.

Для виправлення технічної помилки (граматичної, арифметичної чи іншої), у разі, якщо допущена технична помилка, виявлена після отримання заявником документів за результатом розгляду заяви, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої містять таку помилку.

Для виправлення технічної помилки, у тому числі допущеної з вини заявника, необхідні наступні документи

 • - Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • - Документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - У разі подання заяви уповноваженою особою така особа крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи
 • - Документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

Розмір плати адміністративного збору

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника — 90 грн.

Строк надання послуги

Реєстраційні дії здійснюються в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

Реквізити для оплати

Отримувач

 • ГУК Харківська обл.
 • МТГ Харкiв
 • 22010600

Код отримувача (ЄДРПОУ)

37874947

Банк отримувача

Казначейство України (ЕАП)

Номер рахунку

UA288999980314090530000020649

Код класифікації доходів бюджету

22010300

Найменування коду класифікації доходів бюджету

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Наявність відомчої ознаки

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

Отримувач

 • ГУК Харківська обл.
 • МТГ Харкiв
 • 22012900

Код отримувача (ЄДРПОУ)

37874947

Банк отримувача

Казначейство України (ЕАП)

Номер рахунку

UA808999980314080540000020649

Код класифікації доходів бюджету

22012900

Найменування коду класифікації доходів бюджету

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

Наявність відомчої ознаки

"00" Без деталізації за відомчою ознакою

Зразок заяви про повернення адміністративного збору

Завантажити документ