alt

Управління державної реєстрації прав на нерухоме майно

Навігація

 • Загальна інформація
 • Державна реєстрація обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно
 • Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, крім іпотеки
 • Внесення запису про скасування державної реєстрації прав
 • Надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • Реквізити для оплати
 • Зразок заяви про повернення адміністративного збору

Загальна інформація

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, необхідні наступні документи

 • - Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
 • - Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору ( або документ, що підтверджує звільнення від сплати збору)
 • - Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків
 • - Уразі подання заяви уповноваженою особою, така особа пред’являє документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи
 • - Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно
 • - Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна ( у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта або за бажанням заявника)

Розмір плати адміністративного збору

 • - У строк 5 робочих днів - 210 грн.
 • - У строк 2 робочих дня - 2100 грн.
 • - У строк 1 робочий день - 4200 грн.
 • - У строк 2 години - 10510 грн.

Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно можна здійснити у строки

 • - 5 робочих днів
 • - 2 робочих дні
 • - 1 робочий день
 • - 2 години з моменту прийняття заяви

Державна реєстрація обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно

Для реєстрації обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно, необхідні наступні документи

 • - Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права)
 • - Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права)
 • - Документ, що посвідчує особу заявник ( уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - Документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника
 • - Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору
 • - Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно, а саме:
  • - Рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили
  • - Рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно
  • - Визначеного законодавцем документа, на якому нотаріусом вчинено запис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна
  • - Рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду
  • - Договору, укладеного в порядку, визначеному законом , яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката
  • - Закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном
  • - Інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом

Розмір плати адміністративного збору

110 грн.

Строк надання послуги

1 робочий день.

Увага !!! Прийом документів здійснюється пн-чт з 9.00 до 16.00; пт. з 9.00 до 15.00.

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, крім іпотеки

Для державної реєстрації іншого речового права на нерухоме майно, необхідні наступні документи

 • - Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права)
 • - Документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - У разі подання заяви уповноваженою особою така особа крім документа, що посвідчує її особу, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи
 • - Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно
 • - Оригінал документів, що підтверджують факт настання або ненастання події, у зв’язку з якою набуваються речові права на нерухоме майно (за наявності)
 • - Оригінал технічного паспорту (у разі , коли в документах, що підтверджують виникнення перехід та припинення речових прав, відсутні відомості про його технічні характеристики)
 • - Оригінал витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі коли в документах, що підтверджують виникнення інших речових прав на нерухоме майно, відсутні відомості про кадастровий номер земельної ділянки) (у разі реєстрації земельної ділянки)
 • - Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору

Розмір плати адміністративного збору

 • - У строк 5 робочих днів - 110 грн.
 • - У строк 2 робочих дня - 1050 грн.
 • - У строк 1 робочий день - 2100 грн.
 • - У строк 2 години - 5260 грн.

Державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, можна отримати у строки

 • - 5 робочих днів
 • - 2 робочих дні
 • - 1 робочий день
 • - 2 години з моменту прийняття заяви

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

Для внесення запису про скасування державної реєстрації прав, необхідні наступні документи

 • - Заява про скасування державної реєстрації прав та їх обтяжень
 • - Документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи у разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - Документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника
 • - Рішення про державну реєстрацію прав
 • - Документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав
 • - Скасування записів про проведену державну реєстрацію прав

Послуга надається безоплатно

Строк надання послуги

2 години з часу реєстрації відповідного рішення суду в Державному реєстрі прав.

Надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Для отримання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, необхідні наступні документи

 • - Заява про надання інформації з державного реєстру речового права на нерухоме майно
 • - Документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи разі подання нею документів)
 • - Копія реєстраційного номеру облікової картки податків
 • - Документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника
 • - Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом

Розмір плати адміністративного збору

50 грн.

Реквізити для оплати

Отримувач

 • УК м.Харкові
 • м.Харків
 • 22012600

Код отримувача (ЄДРПОУ)

37999649

Банк отримувача

Казначейство України (ЕАП)

МФО банку

899998

Номер рахунку

UA548999980314080530000020002

Код класифікації доходів бюджету

22012600

Найменування

Адміністративний збір за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження

Отримувач

 • УК м.Харкові
 • м.Харків
 • 22012900

Код отримувача (ЄДРПОУ)

37999649

Банк отримувача

Казначейство України (ЕАП)

МФО банку

899998

Номер рахунку

UA098999980314070540000020002

Код класифікації доходів бюджету

22012900

Найменування

Плата за скорочення термінів надання послуг в сфері государственною реєстрації вещніх прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та цивільних формувань, а також плата за надання інших платних послуг

Зразок заяви про повернення адміністративного збору

Завантажити документ