Департамент
БТІ

Управління державної реєстрації прав на нерухоме майно

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, необхідні наступні документи:

 • заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
 • документи, що підтверджують сплату адміністративного збору ( або документ, що підтверджує звільнення від сплати збору);
 • документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженої особи у разі подання нею документів);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • уразі подання заяви уповноваженою особою, така особа пред’являє документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи;
 • оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно;
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна ( у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта або за бажанням заявника).

Розмір плати адміністративного збору:

 • у строк 5 робочих днів - 190 грн;
 • у строк 2 робочих дня - 1920 грн;
 • у строк 1 робочий день - 3840 грн;
 • у строк 2 години - 9610 грн.

Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно можна здійснити у строки:

 • 5 робочих днів;
 • 2 робочих дні;
 • 1 робочий день;
 • 2 години з моменту прийняття заяви.

Інформацію можна отримати:

 • в Регіональному центрі послуг (м. Харків, пр.-т Тракторобудівників, 144);
 • в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна набережна, 26).

Для реєстрації обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно, необхідні наступні документи:

 • заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( щодо обтяження речового права);
 • заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права);
 • документ, що посвідчує особу заявник ( уповноваженої особи у разі подання нею документів);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки податків;
 • документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника;
 • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору;
 • оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно, а саме:

  • рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
  • рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
  • визначеного законодавцем документа, на якому нотаріусом вчинено запис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;
  • рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;
  • договору, укладеного в порядку, визначеному законом , яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката;
  • закону , яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;
  • інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.

Розмір плати адміністративного збору: 100 грн.

Строк надання послуги: 2 робочих дні.

Інформацію можна отримати:

 • в Регіональному центрі послуг (м. Харків, пр.-т Тракторобудівників, 144);
 • в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна набережна, 26).

Для державної реєстрації іншого речового права на нерухоме майно, необхідні наступні документи:

 • заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права);
 • документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особиу разі подання нею документів);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки податків;
 • у разі подання заяви уповноваженою особою така особа крім документа, що посвідчує її особу, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи;
 • оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно;
 • оригінал документів, що підтверджують факт настання або ненастання події, у зв’язку з якою набуваються речові права на нерухоме майно (за наявності);
 • оригінал технічного паспорту (у разі , коли в документах, що підтверджують виникнення перехід та припинення речових прав , відсутні відомості про його технічні характеристики);
 • оригінал витяга з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі коли в документах, що підтверджують виникнення інших речових прав на нерухоме майно, відсутні відомості про кадастровий номер земельної ділянки) (у разі реєстрації земельної ділянки);
 • документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору.

Розмір плати адміністративного збору:

 • у строк 5 робочих днів - 100 грн;
 • у строк 2 робочих дня - 960 грн;
 • у строк 1 робочий день - 1920 грн;
 • у строк 2 години - 4800 грн.

Державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, можна отримати у строки:

 • 5 робочих днів;
 • 2 робочих дні;
 • 1 робочий день;
 • 2 години з моменту прийняття заяви.

Інформацію можна отримати:

 • в Регіональному центрі послуг (м. Харків, пр.-т Тракторобудівників, 144);
 • в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна набережна, 26).

Для внесення змін до записів до ДРРП на нерухоме майно, необхідні наступні документи:

 • заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особиу разі подання нею документів);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки податків;
 • у разі подання заяви уповноваженого особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження;
 • документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ, що підтверджує прав на звільнення від сплати адміністративного збору.

Документи що свідчать про:

 • зміну ідентифікаційних даних суб’єта права;
 • визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни;
 • зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності;
 • зміни відомостей про об’єкт нерухомого майна в тому числі зміни його технічних характеристик;
 • виявлення технічних помилок в записах Державного реєстру чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру (описка друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка).

Розмір плати адміністративного збору: 80 грн.

УВАГА!!!
*У випадку виникнення помилки реєстратора адміністративний збір не сплачується

Строк надання послуги 1 робочий день.

Інформацію можна отримати:

 • в Регіональному центрі послуг (м. Харків, пр.-т Тракторобудівників, 144);
 • в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна набережна, 26).

Для внесення запису про скасування державної реєстрації прав, необхідні наступні документи:

 • заява про скасування державної реєстрації прав та їх обтяжень;
 • документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи у разі подання нею документів);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки податків;
 • документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника;
 • рішення про державну реєстрацію прав;
 • документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав;
 • скасування записів про проведену державну реєстрацію прав.

Послуга надається безоплатно.

Строк надання послуги: 2 години з часу реєстрації відповідного рішення суду в Державному реєстрі прав.

Інформацію можна отримати:

 • в Регіональному центрі послуг (м. Харків, пр.-т Тракторобудівників, 144);
 • в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна набережна, 26).

Для отримання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, необхідні наступні документи:

 • заява про надання інформації з державного реєстру речового права на нерухоме майно;
 • документ, що посвідчує особу заявник (уповноваженої особи разі подання нею документів);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки податків;
 • документ, що підтверджує повноваження особі, що діє від імені заявника;
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом.
ОтримувачУК мХаркові/мХарків/22012600
Код отримувача (ЄДРПОУ)37999649
Банк отримувачаКазначейство України (ЕАП)
МФО банку899998
Номер рахунку31415530020002
Код класифікації доходів бюджету22012600
НайменуванняАдміністративний збір за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження
ОтримувачУК мХаркові/мХарків/22012900
Код отримувача (ЄДРПОУ)37999649
Банк отримувачаКазначейство України (ЕАП)
МФО банку899998
Номер рахунку31416540020002
Код класифікації доходів бюджету22012900
НайменуванняПлата за скорочення термінів надання послуг в сфері государственною реєстрації вещніх прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та цивільних формувань, а також плата за надання інших платних послуг

Завантажити документ