alt

Антикорупційна діяльність

Навігація

  • Нормативно-правові акти
  • Конфлікт інтересів
  • Електронне декларування
  • Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані с корупцією
  • Повідомити про корупцію

Нормативно-правові акти

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний Кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 “Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків”

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції від 17.03.2020 № 102/20

Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»

"Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради", затверджені рішенням Виконавчего комітету Харківської міської ради від 06.06.2018 №349

Конфлікт інтересів

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 29.09.2017 №839

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11.08.2016 №10

Обмеження щодо отримання подарунків (матеріал з офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції)

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, які поширюються на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (матеріал з офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції)

Запитати про «Конфлікт інтересів та інші обмеження щодо запобігання корупції» можна на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані с корупцією

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції:

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

Закон України «Про запобігання корупції»

Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України

Стаття 1. Статус Національного антикорупційного бюро України

1. Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Закон України «Про прокуратуру»

Стаття 8. Генеральна прокуратура України

5. У Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах самостійного структурного підрозділу) Спеціалізована антикорупційна прокуратура, на яку покладаються такі функції:

  • - Здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України
  • - Підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях
  • - Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями

Національна поліція України (НПУ)

Закон України «Про національну поліцію»

Стаття 1. Національна України

1. Національна поліція України (далі - поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію»

Національна поліція з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

Повідомити про корупцію

Харківська міська рада

В Харківській міській раді діє цілодобова анонімна телефонна лінія (057) 725-80-05 для прийому голосових повідомлень про порушення працівниками Харківської міської ради, її департаментів, управлінь, адміністрацій районів Закону України «Про запобігання корупції»

Департамент реєстрації

Уповноважений підрозділ (особа):
Зінов'єва Інна Олексіївна
Телефон:
(057) 725-21-06
Внутрішній канал для повідомлень:
53-197
E-Mail:
[email protected]

КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради

Уповноважений підрозділ (особа):
Духновська Ольга Ігорівна
Телефон:
(057) 725 30 76
Внутрішній канал для повідомлень:
43-076
E-Mail:
[email protected]
Повідомити про корупцію онлайн